Missie en visie

 

Benjalien is een kleinschalige organisatie, wat zich uit in een zéér persoonlijke aanpak. 
In onze werking staat ieder individu centraal, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van elke persoon. 
Er wordt een zinvolle dagbesteding aangeboden en een gezellig samenzijn gecreëerd.

Het activiteitenaanbod wordt aangepast aan de specifieke noden en behoeftes, als ook de voorkeuren en de wensen van de verschillende deelnemers. Dit alles met het oog op maximale zelfstandigheid en participatie. We vinden het belangrijk om onze deelnemers een zo groot mogelijke keuzevrijheid te geven en hen hierin individueel te ondersteunen. Om zo te komen tot kritisch bewustzijn en de mogelijkheid om het eigen leven in handen te nemen. Daarom is empowerment een belangrijk gegeven binnen de werking van Benjalien.

Ook de mening van familie en omstaanders vinden we belangrijk en deze zal ook gehoord worden. Dit alles om te komen tot een steeds evaluerende werking met als doel zichzelf te blijven ontwikkelen en te blijven streven naar kwaliteitsvolle zorg.

 

 

Werking

De werking van Benjalien gaat uit van het sollidariteitsprincipe. Het persoonsvolgend budget bracht heel wat vernieuwingen met zich mee. Maar we zijn er ons van bewust dat daarom nog niet alle hiaten in het systeem van de vlaamse zorg zijn opgelost.

Daarom kiezen we er bewust voor om binnen het mogelijke, alle personen die nood hebben aan opvang op maat, verder te helpen. Ongeacht of deze personen genieten van een grote of kleine ondersteuning van de overheid. Hoe zich dit uit in de praktijk wordt per situatie persoonlijk bekeken. Wat we wel vragen van onze deelnemers en hun omgeving is een engagement en betrokkenheid bij onze werking.

Benjalien is een kleinschalige organisatie, gedragen door een huiselijke, familiale sfeer. Om zo een plek te creëren waar ieder individu zich thuis kan voelen. Ben jij geïnteresseerd om mee te schrijven aan ons verhaal? 

Durven dromen... 

Momenteel bestaat Benjalien uit een dagopvang waar personen met een beperking 6 dagen op 7 kunnen deelnemen aan activiteiten. Waar opvang voorzien wordt tussen 10 uur en 17 uur.

In de toekomst is ons doel uit te breiden naar residentiële opvang, zodat Benjalien een echte thuis kan worden voor onze deelnemers. Een thuis waar personen kunnen verblijven en waar ouders zich niet hoeven druk te maken over de kwaliteit van zorg die hun kind krijgt. Een plek waar de bewoners kunnen thuiskomen en zich gewaardeerd voelen.

Deel jij onze droom? Laat het ons weten en werk mee om deze te verwezelijken. 

In 2008 werd het duidelijk dat Annelien, dochter van Rudi en Martine, na haar 21ste verjaardag geen dagopvang meer zou hebben in de instelling waar ze toen verbleef. Ze had echter wel een persoonlijk assistentie budget (nu persoonvolgend budget). Ze zou dus zelf voor assistentie kunnen zorgen. Haar ouders wilden voor Annelien een aangename dagbesteding en dit liefst in een groep. Integratie en zorg op maat waren belangrijke pijlers in deze zoektocht.

Rudi en Martine kochten een huis in hun straat en twee jaar lang werd er verbouwd. Er werd een vzw opgericht en er werden assistenten aangenomen. Voor de vzw kozen ze de naam Benjalien, een samensmelting van de namen van hun kinderen Benjamin en Annelien. In mei 2011 konden ze de feestelijke opening van Benjalien vieren en werd de faciliteit opengesteld voor andere gelijkgezinde gebruikers en hun ouders.

 

CONTACT