Dagopvang

ZINVOLLE DAGBESTEDING OP MAAT

WEEKPROGRAMMA

Van maandag tot vrijdag wordt er een vast weekschema gehanteerd. We proberen bij Benjalien een zo normaal mogelijk leefklimaat te creëeren, met activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van onze deelnemers. Dit programma wordt continu geëvalueerd en kan aangepast worden waar nodig, om er voor te zorgen dat het welbevinden van onze deelnemers optimaal is. 

Het weekschema is gebaseerd op sollidariteit. Iedere deelnemer heeft evenveel inspraak, maar zal ook leren rekening houden met anderen hun wensen en noden, om zo tot een geheel te komen waar iedereen tevreden mee is. Klik op onderstaande link om het huidige weekschema te bekijken.

 

LINK

ZATERDAGPROGRAMMA

Integratie is één van de belangrijkste pijlers binnen onze werking. Dit proberen we in het zaterdagprogramma des te meer naar voren te brengen. Het zaterdagprogramma bevat wekelijks grotere activiteiten zoals uitstappen, zwemmen, fietstochten, evenementen, voorstellingen, ... .

Deze activiteiten worden per trimester ingepland en de deelnemers kunnen zich hiervoor inschrijven. Ook hier wordt er rekening gehouden met de wensen en interessegebieden van de deelnemers. Klik op onderstaande link voor het inschrijvingsblad van volgend trimester.

LINK